Sorry Messages in Tamil

Sorry Messages in Tamil

Sorry Messages for My Mother in Tamil மன்னிக்கவும் அம்மா – Sorry Messages in Tamil அம்மாவுக்கு மன்னிக்கவும் செய்திகள்: அம்மா, நீங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான நபர். அவள் எப்போதும் நம்மை கவனித்துக் கொள்ளும் ஒரு மனிதர். எங்களுக்கு ஆதரவாக வேறு யாரும் இல்லாதபோது, அவள் எப்போதும் திறந்த கைகளுடன் இருப்பாள். ஆனால், எப்பொழுதாவது, நாம் நம் தாய்மார்களுக்குத் தீங்கிழைக்கிறோம். எங்கள் செயல்களால் அவள் அடிக்கடி வருத்தப்படுகிறாள். கூடிய விரைவில் அவர்களிடம் … Read more

tamilvalthu